Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

A (korai) buddhizmus

Mottó: „A becsvágyad amíg előtör / kezdheted újra előről - előről.” (Sziámi)

Az összehasonlítást végig idézeteket támasztják alá. Ezen idézetek egy része a Buddha beszédei című könyv utószavából származnak (ezt önmagában is érdemes elolvasni), további idézetek pedig a hivatkozásokat tartalmazó oldalon találhatók. Úgy gondolom, ezek ismeretében bátran kijelenthető: a Buddha által hirdetett tan, szemlélet, és stílus merőben különbözik a szcientológia felfogásától.

Hasonlóságok

Szcientológia kontra buddhizmus

A táblázatos összehasonlítás után érdemes elolvasni a No1További gondolatok és következtetések részt is. Itt kerül tárgyalásra a Hubbard = 5. buddha elmélet is!

Szcientológia Buddhizmus
Az élet nyújtotta lehetőségek kihasználása, földi javak felé fordulás - az élet szeretete, a lét optimista szemlélete.

A boldogság már a földön elérhető, az élet alapvetően jó, a hirdetett cél egy bűnözés, háborúk és elmebetegségek nélküli civilizáció megteremtése.

A földi dolgok lebecsülése, az anyagi világtól való elfordulás - az élet szenvedés, a lét pesszimista szemlélete.

A földi lét szenvedés; a cél a körforgásból való kiszállás, a nirvána elérése, a létezés megszüntetése.

Dinamizmus, tettrekészség, a munka kultusza. Cselekvéstől való elfordulás.
A tanok titkosak, fizetni kell értük.

Hubbard kezdetben nem gazdag, később igen vagyonos.

A tanokat szerzetesek terjeszik, akik pénzt és értéktárgyat nem fogadhatnak el. A tanok nem titkosak.

Buddha jómódú, előkelő családban született, később elhagyta otthonát, vagyontalan szerzetesként élt.

Minden bajok okozói: a fájdalmas emlékképek, melyeket feldolgozva szabaddá válik a lélek. Minden baj okozói: a vágyak, a ragaszkodás, melyektől megszabadulva a lélek kiléphet a reinkarnáció csapdájából.
A tudás tanfolyamok hallgatásával, Hubbard könyvek olvasásával, illetve auditálással érhető el. A bölcsesség 3 lépcsőfoka (bővebben: A buddhizmus rövid története):
  1. Pusztán hallomásból ismert bölcsesség (előadások meghallgatása, könyv elolvasása) - legalacsonyabb szint.
  2. Gondolkodás által kialakított felfogás (hosszas gondolkodás eredménye) - középső szintű tudás. (vö: nem ismer dogmákat).
  3. „Létezés” révén kialakított tudás - az ember magába olvasztotta a tudást.
Van halhatatlan lélek, tartós én/lélek (thetan). Nincs halhatatlan lélek, sem tartós én.
Van Isten (Legfelsőbb lény). Nincs halhatatlan, teremtő Isten - illetve nem lehet cél sem az istenné válás, sem az istenséggel vagy a világlélekkel való egyesülés.
 Erősen hierarchikus szerveződés.  Nincs szervezettség.

No1További gondolatok és következtetések - mindenképpen érdemes elolvasni!!

Linkek:


Vissza az előző oldalra