Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

A Szcientológia és a kereszténység

Mottó: „Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” (Máté 12, 37)

A téma azért érdekes, mert egyrészt felhívja a szcientológiával kacérkodó keresztény hívek figyelmét a szcientológia képmutatására, másrészt, mert ez a képmutatás önmagában is jellemzi az egyházat.

A kifele sugallt kép

A szcientológia jelképe egy kereszt és egy iránytű véletlen találkozásának eredményére emlékeztet (megtekinthető pl. itt). Ha vallásról van szó, és keresztről, akkor a nyugati ember a kereszténységre asszociál. Ezt a kapcsolatot, vagy legalábbis összeférhetőséget próbálják sugallani a szcientológusoktól elhangzó nyilatkozatok is. (A szcientológusok keresztje egyébként elvileg „a nyolc dinamikát” szimbolizálja.)

Kárpáti Péter - szóvivő - egy riport alkalmával nyilatozza (Új Magyarország 1993.02.23.):

- Keresztények vagytok hát, vagy nem?
- Osztjuk a krisztusi nézeteket, szent könyvnek tartjuk az Ó- és az Újszövetséget, de nem várunk el az egyházunk tagjaitól előzetes hitet.

Szabados Pál - akit az újság a „Scientology vezetője”-ként említ - egy korábbi írásra egy cikkel reagál, ebben vannak a kereszténységre vonatkozó részletek is (heti Kis Újság 1993. július 2.):

Elismerve Isten létét, az Ember Isten felé kinyújtott keze ez, míg a kereszténység a krisztusi kinyilatkoztatások által - mely a szcientológia hatókörén kívül helyezkedik el - Isten Ember felé kinyújtott keze. A két kéz összeér, Isten szeretete és az Ember törekvése. [...]

A felekezeti szabadság elvét vallja, mivel Istenre vonatkozóan - mint már említettem, létének bizonyosságán kívül - nem tartalmaz tanítást. Így valaki egyszerre lehet szcientológus és bármely más vallási közösség tagja is.
Nagyra értékeli a kereszténység szerepét és helyét az emberi civilizációban. A Bibliát szent könyvként tiszteli. Különösen tiszteli és nagyra értékeli Jézus Krisztus szavait és tanítását, melyben kinyilatkoztatta az Embernek Isten szeretetét, s így megnyitotta a nyugati világ számára a megváltás útját. „Én vagyok az út, az igazság és az élet”.

Most akkor Jézust csupán nagyra értékeli, mint tanítót (a Biblia, mint szent könyv, ezt a lehetőséget kizárja), vagy pedig elismeri, hogy Ő Isten fia, a Megváltó? Mivel utóbbit nem teszi meg, az első pedig ellentmondásra vezet, ezért itt valami nem stimmel...

És tényleg nem. Ez persze csak a magasabb szinteken derül ki - amikor már feltehetően sikerült átformálni az esetleges keresztény hívek hitét. (Olyan ez, mint amikor a kezdő kábszeres beszervezi a barátját is lelkesedésében - aztán később fordul a kocka.) Ekkor derül ki, hogy a szcientológia valójában megveti Jézust, és a kereszténységet. Honnan lehet ezt tudni?

A Fishman vallomás azért nem terjeszthető szabadon, mert valóban szcientológus anyagokat tartalmaz - amiket pedig copyright véd. Viszont a Fishman által közreadott, általa OT 8-nak (OT = „Operating Thetan”) megjelölt anyagok igen sértő kijelentéseket tartalmaztak Jézusra vonatkozóan - mely felháborította a keresztényeket. Az anyag „Jézus pedofil”-OT néven híresült el - s hiába nem lehet terjeszteni, a felháborító megállapítások gyorsan ismertté váltak... Ezek után az egyház bejelentette: valójában nem tőlük származik ez a dokumentum - hamisítvány (ezért is olvashatják, vagy olvashatnák ezt az oldalt szcientológusok). Ez az állásfoglalás viszont, mintha megváltozott volna (forrás: www.xenu.net )...

Amikor Arnaldo Lerma-nál razziát tartott az Egyház, akkor jogukban állt a számítógépén levő dokumentumok közül az Egyház iratait azonosítani. Az Egyház egyik ügyvédjét - Kendrick Moxon, „senior OT” szintű szcientológus - kérték fel a feladatra, és a Fishman által OT8-nak nevezett anyagot az Egyház irataként azonosította!

Ezek után két lehetőség adódik:

  1. A dokumentum nem az egyházé. Ekkor Moxon megsértette a Lerma aktáira vonatkozó bírósági határozatot - ráadásul képtelen megkülönböztetni egy OT anyagot egy hamisítványtól (arról nem is beszélve, hogy a szcientológia tanfolyamai elvileg remekül fejlesztik a memóriát, és a szcientológia szerint már a clear szintet elértek is tökéletes felidézéssel rendelkeznek, ami annyit tesz: az OT8-nál jóval alacsonyabb szintű clear is képes bármire(!!) visszaemlékezni)...
  2. A dokumentum eredeti. Ebben az esetben Hubbard valóban „fiatal fiúk szeretőjének”(!) nevezte Jézust és a szcientológusok hazudtak, amikor a Fishman botrány kapcsán hamisítványnak nevezték az anyagot.

Fishman egyébként a következőket vallotta: „Auditálásom során elhitették velem, hogy Jézus Krisztus biológiai apja voltam, akit egy nagyon gonosz emberként, az emberiség rabságba döntőjeként…írtak le … Krisztus elleni gyűlöletem olyan mély volt, hogy iszonyatos bűntudatot éreztem, amiért én nemzettem egy ilyen degradált lényt… hogy vállalnom kellett a felelősséget, amiért ennyi fájdalmat és szenvedést szabadítottam a világegyetemre… azt is megtudtam, hogy Krisztus Larry Wollersheim képében visszatért és az emberiség utolsó reményét, a szcientológiai egyházat fenyegeti.” (forrás)

További információk:

A keresztény kultúráról

Hubbard Dianetika c. könyvében kifejti (első könyv, 3. fejezet): miután a kereszténység megdöntötte a pogány Rómát, az öröm megbélyegződött, s beköszöntött a sötét középkor, a társadalom pedig visszafejlődött, s csak akkor tudott újra értékes eredményeket elérni - véli Hubbard -, amikor az öröm újra létjogosultságot kaphatott (pl. reneszánsz).

Keresztények álláspontja

Magyarországon is létezik - nem árt tudni róla.

Lásd még: Hiteltelen füzetet kaptak a képviselők a szcientológiáról. „Karl Jozef Rauber pápai nuncius a Duna Televízió hírműsorában kijelentette: 'A parlamentben terjesztett szcientológiai kiadvány szerzőjéről nem tudunk semmit, a Vatikánban nem ismerik.' A szcientológusokról elmondta: 'Maga a szervezet és annak működése diktatórikus. Szabadságról beszélnek, de a gyakorlatban inkább gátolják azt, az ember identitását morálisan és szociálisan egyaránt szétrombolják. A szcientológia végcélja szerintem nem vallási, sokkal inkább gazdasági.'”

Kereszténység - tudomány


Vissza az előző oldalra