Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Vallásra vállalkozva

(Cash Flow Magazin)

A Családokért Tisztán Drogprevenciós Alapítványnak egy ismert nyelviskolában szerzett tulajdonrésze körül megoszlanak a vélemények. Ez önmagában nem is érdemelne szót, ha a Lighthouse Nyelviskola sokak szerint nem kötődne száz szállal a Szcientológia Egyházhoz.

AZ ALAPÍTVÁNYOK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIKET általában adományokból fedezik, melyek összege vagy elég a kitűzött célok megvalósítására, vagy nem, általában azonban csak szűkösen elég. Nos, egy olyan közhasznú alapítványnak, amely kiemelt hangsúlyt fektet az oktatásra, igen jól jön egy saját iskola, különösen egy jól menő nyelviskola, vagy az iskola tulajdonjogának egy jelentős hányada. Ilyesmihez hozzájutni valóságos csoda, amely ha megtörténik, az alapítók méltán úszhatnak örömmámorban.

A Családokért Tisztán Drogprevenciós Alapítvány esetében úgy tűnt, a csoda megtörtént: Aczél Tamás alapító, művészeti igazgató hozzájutott a Lighthouse Nyelviskola tulajdonjogának negyven százalékához. Ezek után azt hihetnénk, minden a legnagyobb rendben van, a diákok egy része ingyenes oktatatásban részesülhet az alapítvány jóvoltából, a tisztes haszon hozadéka pedig lehetővé teszi a társadalmi szervezet zökkenőmentes működését. Hogy ez mégsem történt, az Aczél Tamás véleménye szerint annak köszönhető, hogy a nyelviskola többi tulajdonosa

lelkes híve
a magyarországi Szcientológia Egyháznak.

Az olvasók egy részében nyilván felmerül a kérdés, miért baj ez, hiszen az egyházak a szeretet, a humanitás jegyében működnek, karitatív tevékenységük belső, lelki indíttatásból fakad, az embertársaikon való segítés pedig Isten örök törvénye. Ebből az következik, hogy a szcientológusok tárt karokkal fogadták Aczél Tamást és a Családokért Tisztán Alapítványt. Tárt karokról, örömökről, „lelkes összeborulásról” azonban szó sincs, a művészeti igazgató jelenleg azon gondolkodik, hogyan lehetne elérni azt, hogy tulajdonhányadából akár

egy fillért is
felhasználhasson alapívtánya céljairai a jövőben, mert ez eddig valahogy nem sikerült.

A történet ott kezdődött, hogy Aczél Tamás szponzorokat, nyelviskolai kapcsolatokat keresve megismerkedett Mátrai Andrással, a Lighthouse Nyelviskola egyik tulajdonosával. Mátrai egyetértett az alapítvány céljaival - bár ő nem szcientológus - és az iskola tulajdonjogának negyven százalékát Aczélnak ajándékozta, remélve, hogy az ajándékot a művészeti igazgató gyorsan és hatékonyan hasznosítani tudja. Amikor azonban a megajándékozott megkereste a nyelviskola ügyvezetőjét az ajándékozási szerződéssel, világossá vált számára, hogy tulajdonjogának érvényesítése nem lesz egyszerű feladat, ugyanis az ajándékozást követően nem sokkal a nyelviskola kettévált: Mátrai András, a tulajdonostársakkal való konfliktusok után kivált a cégből, és saját tulajdonrészét átadva Aczél Tamásnak, megalapította saját Lighthouse Nyelviskoláját. Tehát egy ideig

két Lighthouse Nyelviskola
létezett egymással párhuzamosan. Az egyiket Mátrai András működtette (saját nyelviskoláját azóta már OKÉ Nyelviskola néven működteti), a másikat három szcientológus, köztük Kárpáti Péter, a magyarországi Szcientológia Egyház hajdani szóvivője. Aczél Tamás pedig a Kárpáti-féle cégben szerzett tulajdonjogáért megkezdte a tárgyalásokat ennek ügyvezetőjével.

Zárójelben jegyezzük meg, hogy Mátrai András azért változtatta meg nyelviskolája nevét, hogy ezzel is hangsúlyozza, hogy neki semmi köze nincs már régi tulajdonostársaihoz és a szcientológiához. Ez az alapítványon sajnos nem segít, mert a szcientológus ügyvivő kizártnak tartotta az együttműködést a nyelviskola és az alapítvány között, mondván:

Aczél nem szcientológus.

Elhangzott viszont az a javaslat, hogy az elővásárlási jog alapján hajlandóak megvenni a művészeti igazgató negyvenszázalékos részesedését, szóban elismerve ezzel Aczél tulajdonjogát.

Nem így a gyakorlatban. A cég ügyvezetője ígéretet tett arra még júniusban, hogy a Cégbíróságon bejelenti a tulajdonosi szerkezet megváltozását, ám ez csak hónapok múlva történt meg... Kárpáti Péterre - az egyik vélt társtulajdonosra - hivatkozva a nyelviskola ügyvezetője ismét felajánlotta a tulajdonosi hányad megvásárlását, ehhez azonban szükséges lett volna annak hozzávetőleges értékének tisztázása. A cég azonban úgy döntött, hogy Aczél Tamásnak nem ad lehetőséget az üzleti könyvek megtekintéséhez, húzzák az időt.
- Hogy szerintem mekkor értéket kévisel az én részem, arról jobb, ha nem beszélek, mert a tulajdonostársak azonnal megtámadnának a cég érdekeinek veszélyeztetése miatt - mondja Aczél. - Az azonban biztos, hogy az iskola nagyon jó anyagi kondíciókkal rendelkezik, milliós nagyságrendekről van tehát szó. Ehhez képest még százezer forintot sem elérő összeget ajánlottak a részemért, ami incselkedésnek, vagy viccnek hatott, hiszen az iskola tulajdonában

jelentős ingatlanvagyon
is van. Az ügyvédem véleménye szerint egyértelműen időhúzásról van szó és az eltelt idő alatt vagyonkimentés folyik. A három társtulajdonos jogi képviselője egy olyan ügyvédi iroda, amely szerintem a Szcientológia Egyház egyik csoportosulása, és kiválóan kihasználják a magyar jogrendszerben jelentkező hézagokat. Nekem sajnos eddig még semmi beleszólásom nem volt az iskola működésébe, az ügyvezető hithű szcientológus, ha tárgyalni akarok, rendszeresen leráz valami ürüggyel. Persze, nekem csak az a lehetőségem marad, hogy jogi úton rendezzem ezt a problémát, de félő, hogy döntés csak addigra születik, amikorra a pénznek már nyoma sem lesz, ismerve a magyar bíróságok túlterheltségét. - Kárpáti Péterrel ugyan személyesen még nem találkoztam, mert ezt ő kerüli - fűzte hozzá a művészeti igazgató -, de telefonon régebben közölte velem, hogy ők a szcientológia
egyház döntésére várnak
az én ügyemben.

- Most kérdezem én, mi köze van ennek az egyháznak egy kft.-hez, ha annak nem is tulajdonosa?

Bár Aczél Tamás tud erre magyarázatot, véleménye szerint a Szcientológia Egyház jogilag teljesen lefedett szervezet. Embereiket bejuttatják a sikeres cégekhez, ahol aztán az egyház anyagi érdekeit képviselik, többnyire úgy, hogy különböző tanfolyamokra iratják be a cég dolgozóit. A tanfolyamok mögött természetesen a szcientológia egyház áll és zsebeli be a pénzt. Eszméik nagyon szépek, de a vezetőket elsősorban a haszonszerzés motiválja, Isten imádata eltörpül a pénz imádatához képest. Aczél a fiatalokra nézve is veszélyesnek tartja a magyarországi Szcientológia Egyházat, illetve annak módszereit, még annak ellenére is, hogy ez az egyház is működtet különböző karitatív célú alapítványokat. Úgy gondolja, hogy ezek az alapívtányok főként a pénzmosást szolgálják, és kiindulási alapjuk hibás.

- Szerintem a fiatalok személyiségének nem tesz jót az, ha azt hangoztatja valaki: te mindent rosszul csinálsz, de majd az egyház méregdrága tanfolyamai segítenek rajtad - mondja. - Szerintem jól ismerik és alkalmazzák a pszichológia különböző módszereit, csak rosszra használják. Esetemben feltehetően arra játszanak, hogy bedühödjek, kipakoljak a sajtónak, és elmondjam azokat a konkrét anyagi manipulációkat, amelyekről tudomásom van. Akkor aztán megtámadhatnak és kizárhatnak a cégből, arra való hivatkozással, hogy veszélyeztetem a kft. és az iskola érdekeit. Aczél Tamásnak - elmondása szerint - más módon is kárt okoztak. Az egyik napilapban ugyanis megjelent, hogy a Családokért Tisztán Alapítványt a magyarországi Szcientológia Egyház támogatja. - Emiatt pedig sok művész és régi barátom gyanúsan néz rám, pedig nekem semmi közöm ehhez az egyházhoz - jelenti ki a művészeti igazgató.

Kárpáti Péter nem óhajtott lapunk munkatársaival személyesen találkozni, mert szerinte az eset nem bír akkora jelentősséggel. Véleménye szerint Aczél Tamás részesedése jóval kevesebb negyven százaléknál, de jelenleg

a tulajdonosoknak nincs pénze,
hogy ezt a tulajdonosi hányadot megvásárolják. Kárpáti egy telefonbeszélgetés során közölte: ő csupán mint az angol nyelv tanára dolgozik a Lighthouse Nyelviskolában, és nem társtulajdonosa annak. Véleménye szerint nem szerencsés dolog az, hogy Aczél Tamás belekeveri az ügybe a Szcientológia Egyházat, hiszen itt nem ideológiák harcáról, hanem üzletről van szó. A társtulajdonosok nem voltak hajlandóak nyilatkozni, nevük említését sem tartották kívánatosnak.

Veér András, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatója könyvet írt a Szcientológia Egyház működéséről, felépítéséről. A főigazgató elmondta lapunknak, hogy véleménye szerint a Szcientológia Egyház gazgasági ügyekben szinte mindig

a törvényesség határán
táncol. Úgy gondolja, hogy ha az egyház gazdasági tevékenységét akár az APEH, akár a Számvevőszék alaposan megvizsgálná, biztos komoly törvénytelenségeket tárnának fel. Elmondása szerint egyáltalán nem ritka, hogy szcientológus érdekeltségű cégekből - ilyen a Lighthouse is - pénzt mentenek ki, illetve különböző csatornákon pénzt juttatnak az egyházon, vagy annak különböző alapítványaihoz. A Lighthousenak szinte minden tagja szcientológus, tehát nem lenne meglepő, ha onnan is csepegtetnének pénzt a szcientológia egyháznak. Ők általában olyan szerződéseket kötnek, amelyek az egyház alapelveire épülnek. A Mi a Szcientológia? című könyvben is szerepelnek ezek a vállalkozások, mint az egyház részei. - Ebből a könyvből az is kiderül, hogy a magyarországi Szcientológia Egyház elsősorban az emberek hiszékenységére alapoz - véli a főigazgató. - Nem valószínű, hogy a Lighthouse olyan rosszul áll, hogy ne tudná megvásárolni Aczél Tamás tulajdon részét.

Azt gondolom, hogy a bíróság érvényesíteni fogja Aczél új követeléseit, hogy ha a Lighthouse nem képes őt kifizetni, akkor

a kft.-nek csődöt kell jelentenie
- mondta Veér András. - Elképzelhető, hogy a kft. burkoltan egyázi irányítás alatt áll, tagjai a hatvan százalékukkal bármikor leszavazhatják a kisebb tulajdonosi hányaddal rendelkezőt.

Hogy miért nem támogatnak egy drogprevenciós alapítványt ebben az esetben? Nos, nekik is van egy drogprevenciós alapítványuk - a Narconon - nyilván azt szívesebben részesítenék előnyben. Így egyik helyről örömmel „kanalazzák” át a pénzt a másikba.

Az egyházi alapítványok az oktatási technológiáért komoly pénzeket fizetnek a Szcientológia Egyháznak, így a dolog rövidre van zárva. - Itt az üzlet a dolgokban - jelentette ki Veér András.

A főigazgató véleménye szerint a magyarországi Szcientológia Egyház már most gazdasági nagyhatalom. Hogy ez így van, arról sajnos a kormány is tehet, hiszen módjában állna megvizsgálni az egyház gazdasági vállalkozásait, alapítványait az APEH-en és az Állami Számvevőszéken keresztül - hangsúlyozta. Ehelyett azonban nem ez történik, hanem kiemelten közhasznúvá nyilvánítanak olyan, szcientológusok által létrehozott alapítványokat, amelyek elősegítik az egyház vezetőinek nem egészen szabályos úton történő, gyors meggazdagodását. Veér András reméli, hogy munkája nyomán esetlen történik valami olyan intézkedés, amely korlátozza az egyházi köntösbe bújtatott haszonszerzést, népbutítást.

Vissza az oldal elejére


Hírbe hozott hívők

Nemrégiben történt, hogy Amerikában James Moody bíró helyt adott a vádelemelési javaslatnak Davis Mieskewitch ellen, elfogadva azt az érvelést, hogy a szcientológia egyház vezetőjének főpapi rangja nem adhat mentséget bűncselekmények miatti felelősségre vonás alól. Az egyház több alkalmozottjával együtt Mieskewitchet azzal vádolják, hogy ő okozta a 36 esztendős Lisa McPherson halálát. A nő életét az egyház egyik szálláshelyén 17 napnyi elzárás után kiszáradás és felfekvés miatti tüdőgyulladás oltotta ki. McPherson korábban - egy autóbaleset után - sokkos állapotban kórházba szállították mentősök, ahonnan a szcientológusok vitték magukkal az orvos határozott tiltakozása ellenére. Az egyház munkatársai akkor azt ígérték, hogy szakszerűen fogják ellátni a nőt. A vádemelési indítvány szerint bizonyítékok vannak arra, hogy Mieskewitch, aki teljes ellenőrzést gyakorol egyháza felett, maga döntött úgy, hogy a pszichotikus nő büntetést érdemel - és ezért be kell börtönözni.

A szcientológia egyházat 1954-ben egy sci-fi regényíró, Ron Hubbard alapította.

Az egyház azt tanítja, hogy az emberek nehézségeit előző életeikben szerzett traumatikus emlékeik okozzák, ám ezektől meg lehet őket szabadítani, amennyiben részt vesznek az egyházként adómentes szervezet költséges tanfolyamain.

A német kormány régebben felfigyelt a szcientológia egyház körüli furcsaságokra, s miután rájött, hogy több, mint furcsaságokról van szó, megkezdte az egyház jogainak korlátozását. Ennek hatására Helmut Kohl kancellár 1997. január 9-én levelet kapott Dustin Hoffmantól, amelyben a színész bírálta a német fellépést az egyház ellen. Súlyos vádak voltak ezek, a német tevékenységet a hitleri módszerekhez hasonlította, és üldözésnek nyilvánította, kiemelve, hogy az üldözöttek most nem a zsidók, hanem a szcientológusok. A levelet több amerikai híresség is aláírta (pl. Goldie Hawn, Oliver Stone, Larry King). Később kiderült az is, hogy a levelet Bertram Fields sztárügyvéd fogalmazta meg, aki 56 700 $-t fizetett egy reklámhadjárat elindításáért a német kormány ellen, a szcientológia mellett. A botrány kirobbanása a Mission: Impossible németországi bemutatójára szervezett bojkott idejére esett. A film főszereplője ugyanis Tom Cruise, aki maga is szcientológus, érdekes módon pedig Bertram Fields az ügyvédje, akárcsak egy másik amerikai hírességnek, John Travoltának, aki szintén az egyház tagja.

De vajon a színészek, rendezők, újságírók, akik aláírták a levelet, nevüket adva az ügy mellett, vajon mit tudnak az egyházról, és a levélről? Tom Cruise és John Travolta neve talán elég ahhoz, hogy bárki más is nevét adja, hiszen a két színész nagyon népszerű a sztárok körében is. Az esetet külön érdekessé teszi, hogy Constantint Costa-Gavras rendező töröltette nevét a levélből, miután elolvasta azt. A rendező azt nyilatkozta, hogy a szcientológiai egyház módszerei diktatórikusak, és ehhez nem adja a nevét. Fields ügyvéd válasza az volt, hogy az ortodox zsidó, és a keresztény egyház is diktatórikus. Később egy vitában kiderült, hogy Fields sem tud semmit az egyházról, csak Cruise, és Travolta miatt ment bele az egyház tanai mellett való kardoskodásba, ne meg persze a pénz is motiválta.

Már lecsengőben volt ez a botrány, amikor a szcientológia egyház újabb reklámhadjáratot indított a New York Timesban Németország ellen. Laponként 60 000 $-t fizettek azért, hogy 10-10 oldal szóljon az egyház mellett, vallási intoleranciával, üldözéssel vádolva a német kormányt, horogkeresztes illusztrációkkal tüzdelve tele az oldalt. Norbert Blum miniszter azt válaszolta minderre, hogy pont az egyház tűnik olyan diktatórikusnak, mint amilyen a náci Németország volt. A vallást arra használják fel, hogy minél nagyon üzletet csináljanak, és az egyázon belül orwelli társadalom uralkodik: bizonyítható, hogy az egyház első emberei úgy uralkodnak a szervezeten belül, akár az árják a náci felfogásmódban, Blum azt mondta: - Reggel még egy cég, délre már egy pszichológus, estére pedig egyház.

1980-ban egyébként tizenegy szcientológust - köztük az alapító Ron Hubbard feleségét is - csuktak le adatrablás miatt. Ekkor kiderült, hogy az egyház bizonyos tagjai kémkedéssel is foglalkoznak, csakhogy a szerzett információt nem adják ki senkinek, hanem aktákat vezetnek. Az akták többsége az egyház legnagyobb ellenfeleiről szól. Ron Hubbard állítólag egyszer kijelentette, hogy a szcientológia ellenségeit el kell pusztítani, ami pedig rémisztően hasonlít egy diktátor hatalomra jutási vágyához. 1992-ben két szcientológust zártak börtönbe adócsalás miatt. Németországban 1996-ban a kormány bizottságot állított fel a szcientológia figyelésére. A szcientológusok állandóan azt szajkózták, hogy ellenzőik nem értették meg az egyház tanításának lényegét. Mára az egyház világszerte 8 millió tagot számlál.

Manapság legtöbb gondjuk az internettel és annak szabadelvűségével, szabad szólásjogával akad. Sok fórumon téma az egyház, ahol ellenzői többen vannak (mintegy 30 ezer oldalon támadják őket az interneten). Az egyház már többször is megkereste internetes portálok tulajdonosai, hogy szedjék le a fórumokról az őket rágalmazó, vagy velük egyet nem értő hozzászólásokat. Egy esetben például egy fórum állandó résztvevőit megkereste az egyház néhány embere és pénzt ajánlott fel az ő hirdetésük elhelyezéséért. Az irat tanulsága szerint az egyház biztonsági szolgálata, a Különleges Ügyek Osztálya, felhívta a tagokat, hogy árasszák el szcientológiapárti propagandával a hírcsoportot, „hogy kiszorítsuk az elnyomó személyeket a rendszerből”.

Mára több nemzet kormánya is szigorításokat vezetett be a szcientológusok tevékenységének korlátozására. Belgium, Hollandia, Svájc, Franciaország és Olaszország már intézkedett az egyház ellen, az utóbbi két országban bebörtönzések is voltak, amikor nyilvánvalóvá vált az egyház pénzéhsége, és piszkos ügyletei. Az USA-ban - ahol a legnagyobb védettséget élvezhette a szcientológia - megszüntették vallási státuszukat, ezzel adófizetésre kötelezve őket.

Vissza az oldal elejére


Válasz a vádakra?

Tasnádi Gábor, a magyarországi Szcientológia Egyház szóvivője válaszolt lapunk kérdéseire:

C.F.: - Igaz-e, hogy a nyelviskola szcientológus tulajdonosai azért akadályozzák Aczél Tamás, és a Családokért Tisztán Alapítvány munkáját, mert ő nem híve a Szcientológia Egyháznak?

- A Lighthouse Nyelviskola elődjének tekinthető LITE angol nyelviskolát valóban a Szcientológia Egyház hozta létre a 90-es évek elején. Később nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi tevékenység nem egyeztethető össze egy gazdasági alapokon működő nyelviskola fenntartásával és így a Szcientológia Egyház két évvel ezelőtt minden hivatalos kapcsolatot megszüntetett a nyelviskolával. Ettől természetesen független az, hogy a nyelviskolában dolgozhatnak szcientológus munkatársak, de természetesen az ő vallási hovatartozásuk az ő személyes magánügyük.

Én a magyar Szcientológia Egyház szóvivóje vagyok, amegy egyház semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytat és így magától értetődő módon semmilyen információval nem rendelkezem gazdasági vállalkozásokról, azok döntéseiről.

C.F.: - Nem gondolja-e, hogy a nyelviskola tulajdonosai mégis elismerték Aczél tulajdonjogát, amikor felajánlották, hogy az elővásárlási jog alapján hajlandóan megvenni a művészeti igazgató 40 százalékos tulajdonrészét?

- Az előző pontban leírtakból következően a kérdéssel kapcsolatban nem gondolok semmit.

C.F.: - Miért nem történt még meg a mai napig a megegyezés? Tényleg a Lighthouse Nyelviskola rossz anyagi helyzete miatt?

- A kérdésre nyilván az érintettek tudnak választ adni.

C.F.: - Igaz-e, hogy a három társtulajdonos jogi képviselője a Szcientológia Egyház egyik csoportosulása?

- Ha a kérdést viccnek tekintik, akkor elismerésemet kell kifejeznem.

C.F.: - Miért közölte Kárpáti Péter Aczél Tamással telefonon, hogy ügyében a Szcientológia Egyház döntésére várnak, ha előzőleg kijelentette, hogy az egyház nem tulajdonosa a kft.-nek?

- Azt, hogy Kárpáti telefonon mit közölt az általam nem ismert Aczéllal, ezt rajtuk kívül hitelt érdemlően senki nem tudhatja.

C.F.: - Nem az áll-e az egész szövevényes ügy hátterében, hogy a Szcientológia Egyháznak van egy saját drogprevenciós alapítványa, a Narconon, és inkább ezt részesítenék előnyben?

- A Szcientológia Egyháznak nincs drogprevenciós alapítványa és az önök levelének elolvasásáig arról sem tudtam, hogy létezik egy Aczél Tamás nevű személy, így a kérdésben szereplő alapítványok valamiféle megkülönböztetése részünkről elképzelhetetlen. Ugyanakkor valóban létezik a Narconon nevű alapítvány, amelynek tevékenysége L. Ron Hubbard munkásságán alapul, és hatékony drogprevenciós és rehabilitációs programokkal rendelkezik. Segítségével a világ minden táján komoly eredményeket érnek el: százezrek tudnak ismételten beilleszkedni a társadalomba és bizonyíthatóan 60 százalék felett van azok aránya, akik még 2 év múlva is teljesen drogmentesen élnek. Ez az arány messze a legjobb eredmény világszerte és kivívta az ENSZ elismerését is.

Vissza az oldal elejére


Lapzártakor telefonált szerkesztőségünkbe Tóth Imre, a Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Intézetétől (WISE), aki Beleznay Endrétől már előre értesült készülő cikkünkről. Tóth Imre tudatni kívánta az olvasóinkkal, hogy cége nem áll közvetlen gazdasági kapcsolatban a szcientológia egyházzal. Ezt tehát ezúton teljesítettük.
(Magyarországon jelenleg több mint 120 WISE-cég regisztráltatott - a szerk.)

Vissza az oldal elejére


Destruktív bélyeg

A magyaroszági Szcientológia Egyházat a Fővárosi Bíróság 1990. július harmadikán 15-ös nyilvántartási számon, a PL.6.63356/4990/1. sz. határozatával jegyezte be, az 1990. évi IV. törvény alapján - egyházként.

Bár a Magyar Köztársaság parlamentje az állami támogatást alig pár hónappal megalalkulása után szinte azonnal megtagadta - parlamenti bizottsági megjegyzésekben az „egyházat” destruktívnak bélyegezte - az egyháznak járó kedvezményeket nem vonta meg tőle, dacára annak, hogy az Alkotmánybíróság a szcientológusok parlament általi diszkriminálását alkotmányosnak ismerte el.

Az eredmény, amit a parlament elérni kívánt, szinte a semmivel volt egyenlő, a döntés a destruktívnak ítélt egyházra nézve semmilyen komoly konzekvenciával nem járt.

Az állam által az egyháznak nyújtott kedvezmények ugyanis nem csupán pénzbeni támogatásban nyilvánulnak meg, hanem adó- és áfa-mentességben, vámmentességben, ingyenes pereskedésekben és két-három éve az adóból odaítélhető 1 százalékban áll. Ezen utóbbiak a szcientológusokat is megilletik.

Vissza az oldal elejére


Vallása védelmében

Beleznay Endre, a népszerű komikus közismerten híve a Szcientológia Egyháznak. Arra a kérdésünkre, nem érzi-e hátrányát annak, hogy a Szcientológia Egyház tagja, a művész elmondta, hogy munkaadói tisztelik alkotmányukat, így nem téma az alkalmazottak vallási hovatartozása.

C.F.:- Hogyan került kapcsolatba a hubbardi tanokkal, és miért lett Önből szcientológus?

- Egy barátom hívta fel rá a figyelmemet. Azért lettem szcientológus, mert ez a vallás tudományos pontossággal és alkalmazhatósággal ad választ a mindenkit érdeklő spirituális kérdésekre. Engem közelebb vitt a katolikus vallás lényegének megértéséhez is. Az egyik legszebb benne az, hogy az ember megtarthatja eredeti vallását, sőt, a szcientológia által jobban megértheti azt.

C.F.:- Gyakran vádolják a Szcientológia Egyházat, hogy anyagi haszonszerzés céljából, gazdasági vállalkozásra alakult. Ön nyilván nem ért egyet ezekkel a vádakkal.

- Nem csak én nem értek egyet ezekkel, hanem olyan bíróságok sem, akiknek határozatot kellett hozniuk a kérdésben szerte a világon. Rengeteg bírósági döntés mondja ki, hogy a szcientológia egyház nem folytat gazdasági tevékenységet, és teljesen hiteles vallás, az USA-ban, Franciaországban, Németországban és még sorolhatnám. Az egyházon belül kifejezetten tilos üzleti életet folytatni, mert az hátráltatná a munkatársakat abban, hogy a híveket segítsék szellemi céljaik elérésében. Létezik olyan, hogy Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Intézete (WISE), melyen önálló független testületként pont az egyik feladata, hogy az üzleti tevékenységeket távol tartsa az egyháztól. A másik, hogy elérhetővé tegye L. Ron Hubbard adminisztrációs technológiáját szcientológus és nem szcientológus üzletembereknek egyaránt.

C.F.:- Németországban a kormány 1996-ban bizottságot állított fel a szcientológusok tevékenységének megfigyelésére. Hogyan látja Ön az ilyen és ehhez hasonló lépéseket?

- 2000 októberében a CDU/CSU frakció interpellációt nyújtott be a német szövetségi kormányhoz. A kérdések többsége a szcientológia egyházra vonatkozott. A kormány válaszában most először hivatalosan is felmentette az egyházat azok alól a vádak alól, melyeket évek óta minden jogi alap nélkül terjesztettek róla. Megállapították, hogy (idézem) „a Szcientológia Egyház, és annak tagjai betartják a törvényeket, nem tesznek erőfeszítéseket, hogy a gazdaságot befolyásolják és nem szereznek megengedhetetlen versenyelőnyöket” [a kormány válaszában nem hangzott el ilyesmi, lásd itt - ]. Annak ellenére, hogy szó szerint milliókat fektettek az adófizetők pénzéből egy azért folytatott nyomozásba, hogy a fentiek ellenkezőjét bebizonyítsák, nem tudtak felróni semmit a szcientológia vétségeként. Az európai vallási diszkrimináció ellen egyébként évek óta tiltakozik az ENSZ és az USA kormánya, az emberi jobi éves jelentéseikben. (A világ több területén betiltották a szcientológusokat /például Görögország/, vagy korlátozták működésüket /Németország/, vagy büntetőpereket indítanak ellenük /Franciaország, Moszkva, USA/ - a szerk.)

C.F.:- Azzal is vádolják az egyházat, hogy a hívőknek különböző drágábbnál-drágább tanfolyamokat kell elvégezniük a „megtisztulásig”, a „clear” egyéniséggé válásig.

- Nem tudom, hol hallotta ezt, de javaslom, kérdezzen meg valakit, aki elérte ez a bizonyos „clear” állapotot. Én ismerek pár ilyet. Tapasztalatom szerint sikeresek és boldogok. Egyikőjüket sem hallottam panaszkodni, viszont hálásak voltak L. Ron Hubbardnak és a szcientológia egyháznak, hogy lehetővé tették számukra ennek a szellemi állapotnak az elérését.

Vissza az oldal elejére


Vissza az előző oldalra