Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Szcientológus babonákFejlesztés alatt...

Mottó: „Ahányszor olyan közlésre, új megfigyelésre vagy gondolatra bukkantam, amely ellentétben állt általános eredményeimmel, azonnal és kivétel nélkül feljegyzést készítettem róla, mert azt tapasztaltam, hogy az ilyen adatokat és gondolatokat sokkal könnyebben elfelejti az ember, mint a kedvezőket.” (Darwin - forrás: Czeizel Endre: Az emberi öröklődés)

Néhány szcientológus körökben népszerű tévhit eloszlatása. Az No1Index >> Szcientológia - vallás? biznissz? maf... - szüret oldal egy válogatás szcientológusok hozzászólásaiból.

Hogyan ítélhetitetek el a szcientológiát, ha nem is látjátok belülről?!

A tények, azok tények - és ezek alapján ítélünk. Az alapító „tudományos” és vallással kapcsolatos kijelentései; a saját életéről és családjáról szóló „ferdítései”; a szervezet furcsa történelem-szemlélete; a kritika irányában mutatott agresszív magatartás; a pénz meghatározó jellege; a pszichiátriával kapcsolatos teljes tájékozatlansága és a hívek félreinformálása; a CCHR lépéseiben megnyilvánuló mentalitás; a nyilatkozatok szánalmas mivolta - és még sorolhatnám, mind-mind egy irányba mutatnak...

Egyébként, pl. a heroin használatát is csak kívülről látjuk, s mégis - talán éppen ezért - objektíven meg tudjuk ítélni.

Vissza az oldal elejére

Persze hogy támadják a szcientológiát, mivel minden új mozgalmat támadni szokás!

Lehet, hogy egyesek tényleg ezért támadják - mindenesetre nem árt magukra a bírálatokra is vetni néhány pillantást...

Vissza az oldal elejére

Miért a szcientológiát kritizáljátok, amikor sokkal nagyobb problémák is vannak (pl. környezetszennyezés)?!

Sajnos ez egy alapvetően hibás érvelési forma - amiről nem árt tudni. „Ne küszködjünk X-szel (ami elismerten rossz dolog), mert van egy még rosszabb Y”. Ez indokolja az Y elleni fellépést, de nincs okunk nem fellépni X ellen is.

Vissza az oldal elejére

A pszichiáterek szerint az ember egy lélektelen állat!

Egyrészt az ember definíció szerint nem állat (vö. „szótisztázás módszere”...), másrészt nem minden pszichiáter materialista, harmadrészt ez egyszerűen nem igaz. A szcientológusok egyedül Wilhelm Wundtra tudnak hivatkozni - aki egyrészt nem pszichiáter, hanem pszichológus, másrészt nem volt materialista (erről bővebben No1a CCHR honlapjával foglalkozó oldalon olvashatsz).

Vissza az oldal elejére

Aki az agyat biológiai, kémiai szinten vizsgálja, az tagadja a lélek létezését, materialista!

Freund TamásFreund Tamás, Bólyai-díjas, hívő katolikus agykutató.

Két dolgot kell megemlíteni. Egyrészt semmi értelme olyasmit mondani, hogy egy materialista „tagadja a lélek létezését”. A pontosítás így hangzik (persze így már kevésbé hatásos): „tagadja a testtől független lélek létezését”. Vagyis létezik a lélek (akármit is értünk alatta), csak éppen a testhez kötött. A tényekhez viszont, sajnos nem mindig (és ez biztos)... :-)

Másrészt a materialista agykutató, pszichiáter téves sztereotípia - ezt legjobban talán az alábbi két cikk bizonyítja.

Vissza az oldal elejére

Az elektrosokkot az első világháborúban arra használták, hogy...

Az eljárást - egy egyébként magyar orvos - csupán a harmincas években fejlesztette ki, így a kérdéses időpontban még nem létezett...

Vissza az oldal elejére

A drogokat a pszichiáterek fejlesztették ki!

Természetesen eleve képtelenség az állítás: a kokacserje, a mák, a varázsgomba, a poljot, az indiai kender stb. a természet találmánya, és nem a pszichiátereké. Jó pár modern kábítószer eredete pedig megtalálható a drog@lapok oldalon, és szó sincs pszichiáterekről... Ami igaz: minden szert megpróbálnak felhasználni a gyógyászatban, így folytak kísérletek például az LSD gyógyászati alkalmazására is (például pszichotikusok gyógyítására) - de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a pszichiátria felelős a drog problémáért.

Vissza az oldal elejére

Az eugenika (fajnemesítés) a pszichiáterek találmánya!

Francois GaltonFrancois Galton

Az eugenikát nem „a pszichiáterek”, hanem Galton - Darwin félunokatestvére - vetette fel, aki nem pszichiáter, hanem genetikus - méghozzá a „humángenetika atyja”. Persze ő nem olyan formában képzelte el, ahogy azt később a hitleri Németország megtapasztalhatta. Egy kis történelem - részletek Czeizel Endre Az emberi öröklődés c. könyvéből (nagyon érdekes könyv!).

XVI. Az eugenika létrejötte és meggyalázása

Az eugenika gondolat - megfogalmazása idején - az emberiség jövőjéért aggódó és a társadalmi haladást, az emberek biológiai adottságainak javítását elősegíteni kívánó gondolkozók utópisztikus elképzelése volt. Megvalósítására azonban - aljas céljaik leplezésére - politikai kalandorok vállalkoztak, kompromittálva nemcsak az eugenikát, hanem az egész genetikát, sőt - nem kis mértékben - a humánumot. Mindezek eredményeképpen az eugenika szó is jó időre - a trágár szavakhoz hasonlóan - a ki nem ejthető szavak közé került.”

„Galton az emberi faj genetikai javításának gondolatát először 1865-ben vetette fel. [...] Maga az eugenika elnevezés későbbi keletű. Galton erről így írt: 'Az eugenika elnevezést a még 1883-ban megjelent, Az emberi tehetség című könyvemben alkottam meg és használtam. Ebben hangsúlyoztam az emberiség alapvető testvériségét - éppen az öröklődés törvényszerűségeinek ismeretében -, továbbá azt a hitemet, hogy tettekre születtünk - és nem a sült galamb várására, mint az alamizsnáért könyörgő életerős mihasznák.'”

Galton főművének és munkássága betetőzésének tekintette az eugenikát, és élete utolsó éveiben - anyagi és szellemi erejét nem kímélve - megszervezte az eugenika intézményét: az Eugenikai Társaságot és az Eugenikai Laboratóriumot.”

„A 'galtoni elv' - a szakemberek feladata csupán a felvilágosítás és a tanácsadás: a döntés a család joga és kötelessége - azóta is a humángenetika egyik alapelve.”

Lásd még: Fogyatékosok sterilizálása: a gyám dönt • Dániában is vizsgálódnak - Czeizel a hazai esetekről (Magyar Hírlap).

Vissza az oldal elejére

Nem hallani semmit a pszichiátria eredményeiről, újdonságairól!

Nem biztos, hogy ez a pszichiátria (illetve az agytudomány) hibája. Talán, ha a szcientológusok néha tudományos lapokat is kézbe vennének, az sokat lendítene a dolgon. Magyarul: Psychiatrica Hungarica, Élet és tudomány...; Angolul: New Scientist, Science, Nature...

Vissza az oldal elejére

Minden „pszichiátriai drog” nyugtató!

A szcientológia indulásának idejében még valóban nyugtatót használtak mindenre - azóta az agytudomány robbanásszerű fejlődésnek indult, és már korántsem ez a helyzet. Bővebben lásd Dr. Bánki M. Csaba No1írását.

Vissza az oldal elejére

A gyógyszerek csak a tüneteket enyhítik, de nem gyógyítják meg a betegséget!

Ez sem igaz, lásd Dr. Bánki M. Csaba No1írását.

Vissza az oldal elejére

A szcientológusok tesztje igen pontosan méri a személyiséget - magamról tudom!

Itt a következő a probléma: az ember általában nem tudja megállapítani, hogy egy teszt eredménye az ő személyiségét pontosan írta-e le. A pszichológia ezt több kísérlettel is igazolta.

„A kutatások azt mutatják, hogy az emberek az általános leírásokat hajlamosak saját személyiségük pontos összegzésének tekinteni. Egy többször megismételt kísérletben egyetemi hallgatókkal egy személyiség-kérdőívet töltöttek ki. Néhány nappal később minden hallgató egy gépelt véleményt kapott lezárt borítékban, és arra kérték őket, hogy értékeljék a vélemény pontosságát. A kísérleti személyek tudtán kívül a személyiség jellemzések teljesen azonosak voltak. A legtöbb hallgató úgy vélte, hogy a leírás jól illik rá (Foreri, 1949)” (Pszichológia 1.kiadás, 407.oldal)

De történt ilyen kísérlet a horoszkópok kapcsán is:

„Rengeteg tanár végezte el osztályával azt az egyszerű kísérletet, hogy diákjaitól bekérte születési adataikat, majd egy hét múlva horoszkópokat osztott ki nekik, azt állítván, hogy mindenki a saját, személyre szóló horoszkópját kapta meg. Ezután megkérte ôket, hogy értékeljék, mennyire igaz rájuk a horoszkóp. A diákok ilyenkor szinte kivétel nélkül mind azt mondják, hogy nagyon igaz és találó a horoszkóp, amit kaptak. Ekkor tárja fel a tanár az igazságot: mindenki ugyanazt az egy horoszkópot kapta!” (forrás: No1Az asztrológia tudományos vizsgálatai - Szilágyi András (szia@enzim.hu))

Vissza az oldal elejére

A szcientológia a keleti vallások remek ötvözete nyugatiak számára!

A reinkarnáció tana még nem teszi a szcientológiát a keleti vallásokkal mélyen rokon tanná. Az indiaiak elfordulnak az élettől és ki akarnak lépni belőle, a cselekvést, a vágyat földi hibának tartják. Erről bővebben a Vallás oldalon olvashatsz. Ha pedig érdeklődsz a keletei vallások „ötvözete” iránt, akkor érdemes elolvasnod Weöres Sándortól A teljesség felé c. nem túl hosszú művet.

Vissza az oldal elejére

L. R. Hubbard a mi világkorszakunk ötödik buddhája!

A buddhisták úgy tartják, az egymást követő világkorszakoknak mindig öt-öt buddhája van, melyek közül az utolsó a „szeretettel teljes”. Azon kívűl, hogy a szcientológia és a buddhizmus eleve föld és ég, sokkal egyszerűbben is cáfolható az állítás. Ezt a buddhizmussal foglalkozó résznél tettem meg (No1klikk!).

Vissza az oldal elejére

A szótisztázás egy nagyon fontos technika!

Két probléma van a szótisztázással: egyrészt nem szükséges, másrészt nem elégséges feltétele a szöveg megértésének.

Nem szükséges: ez idegen nyelvű könyvek olvasásakor a legszembetűnőbb. Pl. teljesen mindegy, hogy a betörő milyen bokor mögé bújt el.

Nem elégséges. Két példa. Az első egy LITE-ot is megjárt angoltanártól (az Index - Szcientológia - vallás? biznissz? maf... fórumról):

„MAGYARORSZÁG KIRÁLYA KOPASZ.
Nos, efölött görnyedhetnének a szótisztázók hetekig, mégsem jönnének rá, hogy nem a jelentések tisztába tétele hozza el az üdvösséget.

Még elmondanám itt egyik csoporttársam brilliáns megoldását (offtopicban), nem az értelmező szótárban találta(persze ez csak egy a sok közül):
Magyrországnak nincs királya, tehát haja sincs, vagyis kopasz.
Szótisztázzunk!!!”

Második példa. Pl.: „Ezen honlap hibája egyelőre, hogy míg a szcientológusok Hídját tűz alá veszi, nem épít a híveknek aranyhidat...”. Mit jelenthet ez? Hiába nézed meg az egyes szavakat külön-külön a szótárban - ez nem elég. Az emberi kultúrára mélyebben építő, az adott nyelvet jobban kihasználó mondatok nem dekódolhatóak ilyen egyszerűen - ha egyáltalán dekódolhatóak. Persze az eljárás Amerikából származik, ahol az emberek - finom szólva - kevésbé műveltek (humán téren legalábbis)... Visszatérve a mondat jelentésére: nem arról szól, hogy a „hitet” lerombolja, de nem ad helyette másikat, és nem is arról, hogy egy illúziót lerombol és nem ad helyette másikat. Azt mondja: az érvekkel megpróbálja józanabb belátásra bírni a szcientológusokat, viszont a visszavonulást, az eddigi elvekkel és létformával való méltóságteljes szakítást nem könnyíti meg, s nem ad „poszt-szcientológiai” segítséget pl. volt szcientológusok által. Vagyis: arany hidat építeni = elősegíteni a visszavonulást.

Vissza az oldal elejére


Vissza az előző oldalra