Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

A CCHR vádirat (vad irat)

A szóbanforgó vádiratot a szcientológia által alapított CCHR az országgyűlési képviselőkhöz egyenként, név szerint jutatta el. Célja a szcientológiát bíráló Dr. Veér András leváltása volt.

A vádirat elvileg „tényfeltáró” jellegű, de érdemi érvet képtelen felhozni - ráadásul elég nagy baklövéseket követ el és hamis kijelentésekbe bocsátkozik miközben védeni próbálja magát és a szcientológiát.

Címe: Alkalmas-e dr.Veér András arra, hogy köztisztviselői pozíciót töltsön be?

A bevezetőből:

Nem értünk egyet azzal, ha valaki - főként, ha egy állami pozícióban lévő emberről van szó - véleményformáló státusát arra használja fel, hogy valótlan, pontatlan, és félrevezető információkat terjesszen a nyilvánosság előtt [...]”

Rész Rövid leírás Igaz-e?
Bevezetés Melyből kiderül, hogy a vádirat védekezésképpen született. „Sohase védekezz, mindig támadj!” (L.R.H.) -
1. pont A Szcientológia Egyház működteti-e a CCHR-t? ?.
2. pontNo1 „A CCHR nem törekszik a pszichiátria ellehetetlenítésére!” Hogy is van ez?! hamis
3. pont A CCHR az egyházat védi - azóta szcientológusok a börtönben... hamis
4. pontNo1 Játék a számokkal és a fogalmakkal - hol a hiba? Segítünk.... hamis
5. pontNo1 Pinel - aki 1793-ban levette a béklyót a betegekről - mint nem haladó gondolkodású orvos. hamis
6. pont Még mindig Pinel, és a betegek érdeke. x
7. pont A gyógyszerek hatékonyságáról. x
Zárszó „Természetesen ez a kiadvány a tejesség igénye nélkül készült...” - na de ennyire... -
Melléklet - Hivatkozott irodalom, hivatkozott dokumentumok, alapító okirat, két tagsági levél. -

Összegzés (szigorú feltételek mellett):

A szakma reakciója

A vádirattal kapcsolatosan a Magyar Pszichiátriai Társaság az alábbi nyilatkozatott tette közzé:

NYILATKOZAT

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány (CCHR) 24 oldalas, 1999. évben kelt, Alkalmas-e dr.Veér András arra, hogy köztisztviselői pozíciót töltsön be? című „tényfeltáró kiadvány” Végh Péter kuratóriumi elnök 1999. április 22-én kelt levelének kíséretében eljutott a Magyar Országgyűlés képviselőihez.

A kiadvány szövegében dr. Veér Andrást rágalmazó és emberi jogokat sértő kitételek találhatók. A CCHR különféle kiadványaiból és egy 1996-ból származó anyagából, - melynek címe: Pszichiátria, az erkölcsök lerombolása - a Magyar Pszichiátriai Társaság ismeri azokat az elveket, amelyeket a CCHR képvisel, s összefoglalható a következő idézettel: ”... ideje, hogy megszabaduljunk a pszichiáterek otthonainkra, iskoláinkra, templomainkra és bíróságainkra gyakorolt kártékony befolyásától, ... hogy felelősségre vonjuk őket azokért a bűnökért, amelyeket a 'mentálhigiéné' nevében követnek el és úgy ítélkezzünk felettük, mint bármely bűnöző felett.”
(Visszatérés az Igazi Értékhez c. részből)

A Magyar Pszichiátriai Társaság egységesen visszautasítja a Scientológia Egyház által alapított CCHR vádaskodását és lejárató manővereit, amelyek nemcsak dr. Veér András ellen, hanem az egész magyar pszichiátria ellen irányulnak.

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a Scientológia tevékenysége káros a pszichiátriai betegekre.

Budapest, 1999. május hó

A Magyar Orvosi Kamara sem késlekedett:

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége informális értesülések alapján előzetesen tárgyalta a CCHR tevékenységével kapcsolatosan tudomásunkra jutott állásfoglalást, melyet a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöksége hozott.

Az állásfoglalásban leírtakat a Magyar Orvosi Kamara elnöksége támogatja. Ennek megfelelően az alábbi MOK megfogalmazás közléséhez járulunk hozzá:

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége egyetért a Magyar Pszichiátriai Társaság állásfoglalásával, amely visszautasítja az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány által közreadott, a magyarországi pszichiátria, illetve mentálhigiénés gyakorlatot érintő szakmailag megalapozatlan, szélsőséges bírálatát.

Budapest, 1999. május 18.

Linkek:


Vissza az előző oldalra