Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

CCHR honlap - Mi a pszichiátria?

Az oldal lényege: mire az olvasó a végére ér, meg legyen róla győződve, hogy a pszcihiáterek állatnak tekintenek bennünket; hogy mással se törődnek, csakhogy minnél többet tudjanak ártani - és egyáltalán, hogy a világ bűneinek nagy részét pszichiáterek követték el, és követik el napjainkban is (nem vicc!!). Elég félelmetes „objektivitás” a jogi szervezettől. Kezdjük az elején az oldal tanulmányozását: a Wundt féle ködösítéssel.

Wundt, mint a pszichiátria alapjainak lerakója...

A CCHR kihasználja, hogy a legtöbb olvasó nem tudja pontosan, ki az a Wilhelm Wundt, és feltehetően nem is fog utánajárni. Én viszont éppen ezért vagyok itt :-) - Wundt a pszichológia atyja, nem a pszichiátriáé, nem állatozta le az embert és még csak materialista sem volt.

„A 'pszichiátria' és 'pszichológia' szavak egyaránt a görög 'psyche', lélek szóból származnak. Eredetileg a 'lélek tanulmányozása' jelentést hordozta. A szótárak a 'lélek gyógyítása'-ként adják meg.”

Vegyük észre a fogalmak finom összemosását: az oldal címe „Mi a pszichiátria?” - viszont a psziché szó felhozásával felbukkant a pszichológia szó is. Ez a folytatás miatt érdekes:

„1879 egy német pszichológus, Wilhelm Wundt, lerakta a pszichiátria alapvető fogalmait a Lipcsei Egyetemen azt állítva, hogy a lélek és a szellem vizsgálata hiábavaló dolog, hogy az ember pusztán egy másik állat, és hogy ugyanolyan módon vizsgálható, mint egy állat. Ő alapította meg a kísérleti pszichológiát, és önálló 'tudománynak' nevezte. Ez fejlesztette, táplálta és tette állandóvá a pszichiátria képmutatását.”

Félelmetes. Az Index listán is gyakran mondogatták, hogy a pszichiáterek állatoknak tekintik az embereket - hiába kértük, hogy idézzenek már végre valakit. Bár, itt még csak azt írja a CCHR, hogy „egy másik állat” - később viszont egyértelműbben fogalmaz (beúsztatva ellenpontként a szcientológiát a képbe). Nézzük meg mit ír a Pszichológiai kisenciklopédia:

Wilhelm Wundt: (1832-1920)

Az első pszichológus, aki sem nem fiziológusnak, sem nem filozófusnak, hanem pszichológusnak vallotta magát, és aki az 1870-es években megalapította az első kísérleti laboratóriumot. A ma pszichofizikának nevezett és kísérleti pszichológusok által követett kutatási programmal saját strukturalista elméleteit kívánta alátámasztani.

Ráadásul a pszichiátria egyáltalán nem köthető Wundt nevéhez - az agy tanulmányozása, az agykutatás, ezek (illetve eleinte inkább a véletlenek) eredményeinek gyógyító célra történő felhasználása egészen más gyökerekből táplálkozik. Egy kis kitérő...

„Leállatozzák az embert!”

És az, hogy Wundt „leállatozta” volna az ember, egyszerűen nem igaz. Sőt... Nézzük mit ír Pléh Csaba Pszichológiatörténet c. könyvének 88.oldalán:

A természettudós, fiziológus Wundt számára kulcsfontosságú test és lélek viszonya. Természettudományossá akarja tenni a pszichológiát, de mégis megőrizni mint pszichológiát, és nem feloldani a fiziológiában. [...]

Pszichofizikájában paralellista: nem test és lélek azonosságát hirdeti, pusztán feltételezni, hogy a lelki jelenségeknek mindig megfelel valamilyen fiziológiai történéssor. A kettő között szabályszerű megfelelések vannak. Az elv Wundt szerint két okból heurisztikus. A korábbi paralellistáktól eltérően nem tételez fel két szubsztanciát, melyek a párhuzamot hozdoznák. Egyszerű jelenségtani párhuzamról s ugyanakkor visszavezethetetlenségről van szó. Heurisztikus az elv annyiban is, hogy számos empirikus kutatás inspirátora, új ténye felfedezésének segítője lehet: minden élményfolyamatnak megfelelő fiziológiai folyamatot kereshetünk.

A paralellizmus két arcúsága már Wundt saját korában is kiderült. Sokan értelmezik úgy, mint a természettudós szemérmes materializmusát, s a paralellizmuselvben a naturalista materializmus újabb esetét látták. Gyakran a paralellizmust eközben voltaképpen redukcióként, visszavezethetőségént értelmezték, Wundt eredeti fogalmi disztinkcióiról gyorsan megfeledkezve. Mások ugyanebben az elvben a lelkinek nyújtott kiskaput fedezték fel, s Wundtot mint az idealizmus megmentőjét értelmezik. Könnyen lehet, hangzott az érv, hogy a pszichológiai elemeknek van testi alapjuk, az elemek kapcsolatainak és a sajátosan lelki törvényeknek viszont már nincsen.

Wundt még csak materialista sem volt...

Egyébként érdemes arra is figyelni, hogy Hubbard mit írt a Dianetia c. könyvében (Az ember célja fejezet vége fele - idézni nem lehet a műből). Itt kifejti, hogy minden kifejlesztett technológia segít a túlélésben (pl. páncél, agy, fürge láb), s mióta az ember a legveszélyesebb állattá fejlődött, azóta a többi faj nagyobb veszélyben van... Azt is megtudhatjuk, hogy az öndetermináció relatív fogalom, például egy patkányhoz képest az ember meglehetősen öndeterminált...

Az objektív tájékoztatás folytatódik...

Az ócsárlás folytatódik - ismétlés a tudás anyja alapon, hogy a „Mi a pszichiátria?” kérdésre álmából felköltve is tudja majd az ember a választ...

„Több mint 115 évig a pszichiátria állatként kezelte az embert. Fenyegetőztek, szexuális visszaéléseket követtek el, visszafordíthatatlan károsodásokat okoztak, gyógyszereztek vagy öltek - mindezt 'lélek-gyógyítás'-t színlelve.”

„Ez a pszichiátria hagyatéka - a jövő generáció programozása agy-módosító drogokkal és viselkedés-módosító sokkolással. Ez az, amiért a CCHR bemutatja a pszichiátriát...”

Vagy inkább valahogy fordítva. Az agymosáshoz nem kellenek mindjárt gyógyszerek, elég az ilyen gátlástalan hazudozás (ahol becsapható lényként kezelik az embert, mint eszközt, tárgyat) - ahogy ezt mind a történelemből, mind az Index fórumból tudhatjuk. Ez az, amiért be kell mutatni a szcientológiát és a CCHR-t...

Kapcsolódó írások:


Vissza az előző oldalra