Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

L. R. HubbardFejlesztés alatt...

Mottó: „A látszat olykor éppoly sikeres, mint a valódi teljesítmény.” (C. G. Jung)

Kiállítás a szcientológia egyház alapítójáról - „Több száz résztvevő jelenlétében nyitották meg L. Ron Hubbard életmű kiállítását a Magyar Kultúra Alapítvány házában április 27-én.”

L.R.Hubbard

Hogy teljes legyen a kép - egyrészt bizonyos életrajzi furcsaságokra kell rávilágítani, másrészt megvizsgálni, hogy mennyire alkotott jelentős dolgokat Hubbard.

Életrajzi furcsaságok

Akit bővebben is érdekel a téma, az olvassa el a Bare-Faced Messiah oldalt.

L. R. Hubbard, „a háborús hős”

L.R.Hubbard

Forrás: „Ron the War Hero” - L. Ron Hubbard and the United States Navy - Hubbard mint katona - deheroizáció rengeteg dokumentummal. A dokumentum igen terjedelmes, és nyelvezete sem a legkönnyebb, ezért csak pár dolgot fordítottam le, íme (az írás az angol eredeti szerzőjének véleményét tükrözi):

Vakság, harci sérülések

„A második világháború végén a sérült látó idegek okozta vaksággal és fizikailag sérült csípő és hát okozta rokkantsággal egy majdnem nem-létező jövő állt előttem. A szolgálati aktám megállapítja: 'Ennek a tisztnek semmiféle neurotikus vagy pszichotikus hajlamai nincsenek', ugyanakkor kijelenti, hogy 'fizikailag tartósan munkaképtelen'.” - (L. Ron Hubbard, „My Philosophy”, 1965)

Hubbard aktáiban valójában sehol sem található bizonyíték arra, hogy a háború folyamán valaha is részt vett volna harci eseményekben, vagy valaha is háborús sérülései lettek volna. És olyan akták sincsenek, melyekben Hubbard háborús sérüléseit jelentené. Ami pedig Hubbard saját idézetét illeti: az orvosi aktáiban sehol sem fordul elő ilyen megállapítás.

Hubbard látásának alakulásaHubbard „vaksága” szintén érdekes kérdés. A táblázat Hubbard a látását rögzítő orvosi vizsgálatok eredményei alapján készült - a szaggatott vonalak az egyes adatokat kötik össze a jobb áttekinthetőség kedvéért. Amint látszik, Hubbard látása az Amerikai Haditengerészetnél töltött szolgálatának első éve alatt 5 pontot csökkent. Ugyanakkor szemüveg segítségével ez az érték változatlan maradt egészen 1945 elejéig (20/20 - az ábrán: „Corrected”). A gyors és megmagyarázhatatlan romlás ugyanakkor történt, amikor úgy Hubbard úgy döntött: alkalmatlanná nyilvánítását kéri. Utolsó 1945 december 12-i vizsgálata szerint mindkét szeme 5/20-as volt (ami szemüveggel 12/20-as jobb és 14/20-as bal értéket jelentett). Ez természetesen elég gyenge látás, de kétséges, hogy „teljes vakságot” jelent-e. Természetesen nincs feljegyzés arról, hogy vakká nyilvánították volna.

Hazug volt Hubbard?

Egy kulcsfontosságú kérdéshez jutottunk el. Az igazat mondta-e Hubbard az US Tengerészeténél töltött szolgálatáról? A válasz: bizonyíthatóan nem. Három állítással fogjuk ezt illusztrálni - mindhárom ugyanazon forrásból való.

Hubbard egy 1958-as előadásában hivatkozik a tengerészeti múltjára (The Story of Dianetics and Scientology). Az előadást szcientológusoknak még ma is meg kell hallgatniuk, és kérésre érdeklődőknek is lejátszák. Ebben azt állítja Hubbard, hogy repülőgépen érkezett a Csendes-óceán déli részéről, a Haditengerészet miniszterének repülőgépével, valamint, hogy törött könyöke az [USA] első, a Csendes-óceán déli részéről visszahozott sebesültjévé tette, és hogy egy heti kórházi tartozkodás után az USA őt - a háborús sérültet - egy kísérő naszád parancsnokává tette a Csendes-óceán északi részén.

Ezek az állítások mind cáfolhatóak. A haditengerészet ausztráliai attaséja által Hubbardnak kiadott parancs Hubbard Egyesült Államokba való visszatérését az USS Chaumont-al rendelte el, nem pedig az említett repülégéppel. Hubbardot kötőhártya-gyulladás miatt kezelték és a nyilvántartások nem szólnak semmiféle törésről egész tengerészeti pályfutását illetően. És Hubbard soha életében nem volt kísérő naszád parancsnoka. Utóbbit illetően L. Fletcher Prouty megpróbálta bátortalanul megmagyarázni Hubbard kijelentését:

Erről más összefüggésben azt hallottam, hogy L. Ron Hubbard megemlített valamit a tengerészeti múltjáról Európában tartozkodása alatt, ahol a kísérő naszád egy jól ismert hajótípus. Tehát biztosan azért használta ezt a kifejezést, mert az európaiaknak ez ismerősen cseng. Így, ha azt írta Európában, hogy egy kísérő naszád parancsnoka volt a második világháború alatt, azt világosan érthették, és nem rúgta fel a szabályokat. Különben mindent úgy állított volna, ahogy az megtörtént.
(Forrás: Prouty levele a CBS 60 Minutes-hez, 1985. november 21.)

Az érvelés gyengesége nyilvánvaló, ami megmagyarázhatja azt is, hogy a Szcientológia miért nem tette magáévá. A kihalt „kísérő naszád” elnevezést a Brit miniszterelnök, Winston Churchill támasztotta fel, hogy egy kis Brit hadihajó osztályra hivatkozzon vele. Kísérő naszádokat a Brit birodalom más nemzetei is építettek és üzemeltettek, és az USA bérelt néhányat hogy megépítse saját tengeralattjárók ellen bevethető flottáját. A háború után az osztály nevét a legtöbb nyugati haditengerészet rosszul használta - a legtöbb ma használatos kis tengeralattjáró-ellenes hajók ugyanis a fregatt osztályhoz tartoznak. Hubbard parancsnoksága a Csendes-óceán északi részén nem egy kísérő naszádra (angolul: corvette), hanem egy ágyúnaszádra (angolul: gunboat) vonatkozott.

Valóban igaz, hogy az „ágyúnaszád” sokkal kevésbé érthető, mint a „kísérő naszád”? Ez az állítás annyira tarthatatlan, hogy csak egy lehetőség marad: Hubbard pusztán azért ferdített, mert jobban hangzik egy kísérő naszád vezénylése, mint egy felfegyverzett halászhajó parancsnokának lenni [amivel ráadásul a Bostoni-öböl vizét sohasem hagyta el].

Nem tudhatunk bizonyosat Hubbard indítékairól a haditengerészetnél töltött szolgálait érintő hazugságait illetően. Ő már halott, és sohasem ismerte el azt, hogy valaha is torzított volna a tényeken. A Hubbard kritikus életrajzírói által megszólaltatott volt társak és munkatársak (és maguk Hubbard nyilatkozatai is) egy olyan ember képét jelenítik meg, akinek nagy ego-ja van, kis igénnyel a tényleges igazságra. Ez persze nem az a kép, amit a Szcientológia Egyház is hirdet.

L. R. Hubbard, „a polihisztor”

L.R.Hubbard

Mivel nem képzelem azt, hogy megfelelő színvonalú kritikát tudnék írni az alábbi szakterületeken, ezért egyelőre nem sok minden található itt...

L. Ron Hubbard, Egy Arckép oldalon L.R.Hubbardról, mint polihisztorról olvashatunk (magyarul). Ezt a képzavart szeretném a helyére tenni. Az az érzésem, a szcientológia kihasználja az emberek járatlanságát ezen témákban, és megpróbálja elhitetni azt, ami nem igaz.

Nagy filozófus?

Amit én magam ezzel kapcsolatban (különösen) furcsállok: Hubbard köszönetet mond Euklidésznek, és egy magyar szcientológus által írt levél is úgy hivatkozik rá, mint nagyszerű filozófusra, aki hatott Hubbardra.

Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy elég ismerten cseng mindenki előtt a matematikus Euklidész neve, aki nem azonos a sokkal kevésbé jelentős, azonos nevű filozófussal - s a szcientológusok közül igazából senki nem tudja, hogy miért is kell Euklidészre hivatkozni, de a jól hangzó mondatok mindig jól jönnek... Jó lenne, ha erről szakmabeliek is írnának egy kicsit, esetleg szcientológusok...

Nagy író?

Nagy oktató?

Nagy filmes?

Nagy zenész?

Nagy pedagógus?


Vissza az előző oldalra