Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Rövid összefoglaló

A honlap elég nagyra duzzadt ahhoz, hogy egy rövid összefoglalót megérdemeljen - íme.


Az első magyar, szcientológiát bíráló könyv

A szcientológia (amit követői egyébként teljesen értelmetlenül nagy kezdőbetűvel írnak) elvileg egy vallás, amit az azóta elhunyt amerikai L. Ron Hubbard sci-fi író, volt tengerész tiszt alapított 1954-ben. A mozgalom azonban az 1950-ben megjelent „Dianetika - a szellemi egészség modern tudománya” c. könyv megjelenésével indult el. A könyv, mely a tökéletes képességekkel rendelkező emberhez vezető utat ígéri, egy szemtelenül áltudományos, szélhámos írás, ami alkalmasnak bizonyult az olvasók megtévesztésére.

A vallásnak nevezett mozgalom meglehetősen anyagias: a tagok méregdrága „tanfolyamokon” vesznek részt, „auditálásért” fizetnek, mindezt „adakozás” címszó alatt, továbbá könyveket, sőt, műszert vásárolnak. A nemzetközi szcientológus honlapon az összes magyar nyelvű hanganyag variáció egy témára: vegye meg a Mi a szcientológia? c. könyvet most! Ingyenes Újszövetség van (pl. a Gedeon Társaság kiadványai), ingyenes virtuális Biblia van - ingyenes szcientológus könyv nincs, mivel az ellentmondana a „csere” elvének, ami a szcientológia anyagiasságát hivatott igazolni.

A mozgalom világképét, „anyagait” nem egyszerre ismerik meg a hívek, hanem fokozatosan, bizonyos szint elérése után (ami gyakorlatilag bizonyos összeg befizetését feltételezi). Így az első olvasásra  OT III  nevetséges vagy éppen megbotránkoztató „tanok” már egy előkészített, sok pénzt befizetett ember elé kerülnek. Eképp lehet akár egy magát kereszténynek valló ember is szcientológus - egészen addig, míg a keresztény világképet kizáró nézeteket meg nem ismeri (a kereszténység és a szcientológia kapcsolatáról bővebben). Hubbard legtöbb írása titkos, az Interneten azonban olvashatók - a mozgalom vezetőinek nem kis bosszúságára. A tanok elvileg azért titkosak, mert az alacsony szinten levő emberekre veszélyt jelentenek, pl. nekem is már rég meg kellett volna halnom, gyakorlatilag az összes szcientológiát bírálóval együtt.

Az alapító, L.Ron Hubbard

Hubbard a Dianetika c. könyvben fekteti le „modern lélektanának” alapjait, mely egy mechanisztikus képet sugall az emberi lélekről, amit egy bizonyos rész által elrontott tökéletes számítógéphez hasonlít. A megoldás mi más lenne, mint a dianetika. Később aztán kiderül, már ha eljut odáig a hívő, hogy az élet mégsem ilyen egyszerű, és további tanfolyamok szükségesek... Minderről bővebben egy külön oldal szól. A szcientológusok - mint vallásos emberek - hisznek a lélekvándorlásban, Istennel különösebb dolguk nincs, a Bibliát nem forgatják - szerintük bármilyen vallású lehet Hubbard követő is egyben.

A mozgalom önmagát tudományosnak próbálja beállítani („tudományos pontossággal ad válaszokat”), ami egy „működő” „technológiát” ad az ember kezébe. Persze ez csak annyira igaz, amennyire a kommunizmus, vagy a fasizmus önmagáról szóló propagandája. A szervezet áltudományosságáról egy remek újságcikk olvasható.

Hubbardot és mozgalmának három francia vezetőjét 1978-ban a párizsi bíróság csalás miatt börtön- és pénzbüntetésre ítélte, kitiltották az USA-ból, így utolsó éveit nemzetközi vizeken, egy hajón élte le. Önmagát háborús hősnek állította be (a második világháborúban tengerészként szolgált) - noha éles harci helyzetben soha nem vett részt; azt hazudta, hogy megvakult, de önmagát a saját maga által feltalált módszerrel meggyógyította - holott sohasem volt vak. Egy felettese nem hiába nevezte megátalkodott hazudozónak. A hívekhez azonban egy egészen másmilyen „Ron” kép jut el - Hubbard egy géniusz, egy zseni, egy iszonyú nagy műveltségű polihisztor, háborúshős, megváltó - pedig dehogy.

Egyik fia (Quentin Hubbard) 1976-ban szcientológusként - egy sikertelent öngyilkossági kísérlettel a háta mögött - véget vetett életének. Meleg volt, márpedig Hubbard szerint a homoszexualitás gyógyítandó betegség, perverzió. Másik fia (ifjabb L.Ron Hubbard) még 1959-ben elhagyta a szcientológiát. Egy TV interjúban kifejti: apja nem az embereken akart segíteni, hanem az egészet a pénzért és a hatalomért találta ki... Számos haláleset, megtört életút terheli a vezetők lelkét.

Pszichiáterek: az emberek, akik Hitler mögött álltak
A Hubbard által sugallt világképet, szervezetének nyilatkozatait, tetteit lépten-nyomon átszövik a hazugságok, torzítások, nem véletlen, hogy nemzetközi megítélése nem túl kedvező. Így lesznek a pszichiáterek a lélek tagadói, gyilkosok, egyben a második világháborút kirobbantó emberek, akik Hitler mögött álltak és őt befolyásolták; így lesznek egyes pszichológusok, pszichiáterek önmaguk gonosz karikatúrái (pl. Wilhelm Wundt, Philippe Pinel); így lesz a szcientológia és a buddhizmus hasonló, Hubbard az ötödik buddha; így lesz a szcientológusok tesztjének jelzője „standard oxfordi” (ami egyébként a toborzást szolgálja, és teljesen megtévesztő); így érkezik meg a magyar országgyűlési képviselőkhöz az „Egy igazi vallás” c. kiadvány, melyet elvileg egy pápai tanácsadó írt a szcientológiáról - akit azonban a Vatikánban furcsa módon senki sem ismer...

Fenyegető veszélyek (KIDS - Ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési magazin)

A mozgalom veszélyeket rejt, mind hívei, mind a társadalom egésze számára (erre hazánkban egyre többen hívják fel a figyelmet). Egyrész, mivel gyógyírt ígér mindenféle betegségre (pl. az összes rákos megbetegedésre is), ezért nem egy szcientológus halt már meg a szakszerű orvosi ellátás hiányában. Arról nem is beszélve, hogy a pszichiátriát egy náci csoportnak láttatja Hubbard, így egy pszichotikusnak pl. nem sok esélye van a gyógyulásra a mozgalom berkein belül (lásd pl. Lisa McPherson esetét). Másrészt ha egy cégvezető szcientológus, akkor beosztottjait választás elé állíthatja: vagy részt vesznek a „tanfolyamokon”, vagy kívül tágasabb. Ilyen elbocsátások már hazánkban is előfordulnak, és egyre több cég tagja a WISE-nak, ami a szcientológus cégek nemzetközi szervezete. Harmadrészt a mozgalom sematikus, fekete-fehér világképe, vitatkozást nem tűrő légköre nem kedvez a fiatalok szellemi fejlődésének. Ahogy a MIÉP számára szinte mindenki „szoc.lib.”, aki a pártnak nem tetszik (így például egy MIÉP-es írás szélsőségesen liberálisnak nevezi a szcientológiát, ami jól jellemzi az egész párt színvonalát...), úgy a mozgalom szemében mindenki „elnyomó személyiség”, aki szavát emeli a „vallások vallása” ellen.

A mozgalom számos „non” végződésű alapítványt üzemeltet, melyek a társadalom normáit be nem tartó embereket kívánják a szcientológia felé terelni. A Narconon a kábítószeresek, továbbá a megelőző programok keretében általában a fiatalok, a Criminon pedig a börtönök lakói között toboroz. Már Magyarországon is szervez a Narconon nyári tábort - iskolások részére.

CCRH

A CCHR (Citizens Comission on Human Rights = Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány) szintén egy nemzetközi szervezetet, ami nevével ellentétben egyszerűen a pszichiátria, pszichológia lejáratására jött létre (gyakorlatilag konkurencia harcot folytat). Demagógiájuk elképesztő méreteket ölt, szórólapokban, plakátokban, hirdetésekben, honlapban, vádiratban nyilvánul meg. Hitelességüket jól jellemzi a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) elhatárolódása. A CCHR egyik alapító tagja egyébként az a dr. Thomas Szász (Szász Tamás), aki önmagát antipszichiáternek vallva praxisában gyógyszereket alkalmaz (vö. „pszichiátriai drogok” kifejezés), a drogokat illetően liberális álláspontot képvisel (vö. „minden pszichiátriai szer” drog, vagyis öl, butít, nyomorba dönt + Narconon).

A szervezetnek számos híresség tagja (főleg művészek - tudományos munkát folytatókról nem tudok...), így például John Travolta, Tom Cruise, Chick Corea, Priscilla Presley, valamint Beleznay Endre, akit álriporterként ismerhettünk meg (ő a fiatalabbik), ne adj Isten, a Csíííz műsor „sztárjaként”... Ő egyébként azt híreszteli magáról, hogy Hollywood-i szerződése van - sajnálatos módon nem fűzi hozzá, hogy nem a Mátrix 2-ben lesz főszereplő, hanem a szcientológia alkalmazza: Hubbard anyagokat mond fel kazettára...


Vissza az előző oldalra